המכון לרפואה המשפטית

תקציר בקומת המרתף אשר במכון לרפואה משפטית יוצא בכל יום מסע חדש לחקר האמת וחיפוש הצדק. שם, בחדרי הנתיחה, מנסים רופאי המכון לפתור את התעלומה: מה גרם למותו של האדם אשר מוטל דומם      לפניהם ומה גדע את חוט חייו, הפתרון שיציעו לא פעם עומד מול סערה ציבורית ומשפטית. בתיעוד צמוד ואינטימי מלווה הסדרה "המכון לרפואה משפטית" את הרופאים אשר בחרו ברפואה משפטית כמקצוע, ובודקת